Fachowe opinie geotechniczne

Rozpoczynasz budowę domu? Zapewne wiesz, że obejmuje ona nie tylko stronę wykonawczą, ale
też administracyjną, tj. wymaga udokumentowania wszystkich aspektów związanych z gruntem, jak
również ze samą specyfikacją budowanego obiektu. Ilość niezbędnych aktów może początkowo
przerażać, jednak ich sporządzenie wystarczy powierzyć profesjonalnej firmie – takiej jak nasza.
Specjalizujemy się w wydawaniu opinii geotechnicznych, które stanowią niezbędny dokument w
przypadku budowy każdego obiektu, zarówno mieszkalnego, jak i komercyjnego. Tego typu opinia
jest wystawiana po przeprowadzeniu badań dot. charakterystyki gruntu, a na jej podstawie można
ocenić bezpieczeństwo stawianej konstrukcji względem przyszłego użytkowania. Opinie
geotechniczne stanowią obowiązkowe poświadczenie nie tylko dla inwestorów, ale również mogą
być wymagane przez kredytodawców. Potrzebę sporządzania tego typu dokumentu określa prawo
budowlane oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych. Potrzebujesz opinii geotechnicznej? Zgłoś się do nas, a my pomożemy Ci ją uzyskać!

Opinia geotechniczna. Co zawiera?

Opinie geotechniczne składają się z dwóch części – opisowej oraz graficznej. Pierwsza z nich
szczegółowo określa cechy charakterystyczne danego terenu, które zostały wystawione na
podstawie przeprowadzonych wcześniej badań. Zawiera m.in. dane dotyczące poziomu wód
gruntowych, a także ich oddziaływania na dany teren. Ponadto znajdują się w niej informacje na
temat nośności gruntu, co ma ogromne znaczenie dla jego przyszłego użytkowania. Druga część
opinii geotechnicznej, tj. graficzna, przedstawia w obrazowy sposób plan sytuacyjny, w tym m.in.
wykonane punkty wierceń czy też inne płaszczyzny, które zostały wcześniej poddane
specjalistycznym badaniom. Wykaz ten stanowi praktyczne ujęcie danego terenu, dzięki czemu
inwestor ma realny pogląd na poszczególne zjawiska zachodzące na konkretnym obszarze.

Do czego przydaje się opinia geotechniczna?

Wystawienie opinii geotechnicznej to nie tylko krok niezbędny do budowy obiektu. To także
niezbędna czynność w celu określenia kategorii geotechnicznej budynku. Prawo budowlane określa
3 specyfikacje warunków gruntowych:

 • kategoria pierwsza – grunty proste, jednorodne, bez nasypów, o zwierciadle wody na niskim poziomie, bez ryzyka wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń związanych ze zjawiskami geologicznymi,
 • kategoria druga – grunty złożone, o zmiennym uwarunkowaniu, słabej nośności, jak również o zwierciadle wody na poziomie równym projektowanym budynkom,
 • kategoria trzecia – grunty zaklasyfikowane jako niekorzystne pod względem ryzyka wystąpienia zjawisk geologicznych, narażone na osuwiska, deformacje, a także znajdujące się blisko terenów podmokłych.

  Na podstawie ww. warunków dotyczących gruntu przyznaje się kategorie geotechniczne 
  konkretnego obiektu budowlanego. Są to analogicznie:
 • kategoria 1: niewielkie budynki z minimalnymi wymogami co do danego gruntu,
 • kategoria 2: proste obiekty, które wymagają bardziej złożonej specyfikacji technicznej niż te zaklasyfikowane do kategorii 1,
 • kategoria 3: obiekty nietypowe, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników bądź środowiska, stawiane na wątpliwych terenach.

  To właśnie opinia geotechniczna pozwala zaklasyfikować budynek do przedstawionych kategorii, dlatego stanowi niezbędny dokument dla wielu inwestorów oraz osób zajmujących się oceną bezpieczeństwa stawianej konstrukcji. Chcesz mieć pewność, że Twój grunt zostanie zakwalifikowany do najlepszej kategorii, a tym samym nie będzie narażony na występowanie uszkodzeń względem naturalnego pracowania podłoża? Zdaj się na naszą pomoc! Przeprowadzenie odpowiedniej kontroli, a następnie poświadczenie jej wyników w postaci opinii geotechnicznej wykonamy od A do Z, rzetelnie, profesjonalne i z korzyścią dla Ciebie!

  Nie zwlekaj z załatwianiem formalności do ostatniego dnia – już zawczasu przeprowadzimy dlaCiebie odpowiednią analizę gruntu poświadczoną przez opinię geotechniczną. Zdaj się na naszą pomoc, aby zyskać gwarancję i spokój ducha w trakcie budowania obiektu. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu z nami!

Opinia geotechniczna

No Code Website Builder