Ekspertyza geologiczna i opinie - Małopolskie

Rozpoznanie konkretnego rodzaju gleby tworzącej dany grunt, jej specyfikacji technicznej i wielu
innych cech stanowi kluczową informację niezbędną w celu podjęcia prac budowlanych. Po
wykonaniu szeregu czynności związanych z rodzajem gleby konieczna jest opinia geologiczna
wydawana w formie dokumentu określającego wszelkie parametry konkretnego podłoża. Chcesz
uzyskać tego typu potwierdzenie gruntu, na którym planujesz rozpocząć budowę? Skontaktuj się z
nami, a my po wykonaniu odpowiedniej analizy gleby wystawimy opinię geologiczną. Kraków i
inne miasta w woj. małopolskim – jesteśmy w stanie pomóc osobom z tych oraz pozostałych
regionów w kraju.

Ekspertyza geologiczna. Czym jest i co zawiera?

Po przeprowadzonych badaniach dotyczących charakteru gleby, tj. po określeniu składu, czynników
mających wpływ na jej oddziaływanie względem betonu, a także wskazaniu wielu innych
parametrów, przychodzi czas na zebranie wszystkich informacji w formie opinii geologicznej.
Zostaje ona potwierdzona przez specjalistę w tej dziedzinie – geolog uwzględnia w niej
szczegółowe dane, a ponadto określa cel i przeznaczenie wykonanych badań. Ekspertyza
geologiczna powinna zawierać metodologię badawczą, która posłużyła do opisu danego podłoża i
jego skategoryzowania. Dokument ten stanowi podstawę dla inwestora, że teren został przebadany
w sposób prawidłowy, a co najważniejsze – zgodny z określonymi w prawie budowlanym normami.

Opinia geologiczna. Czy jest konieczna?

Ekspertyza geologiczna nie jest wymagana, jednak warto ją przeprowadzić w kilku przypadkach.
Jakich? Przede wszystkim, kiedy obiekt budowlany ma powstać na gruncie zaliczonym do 3
kategorii, tj. o zwiększonym ryzyku wystąpienia uszkodzeń. Warto jednak zainteresować się
wydaniem opinii geologicznej także w innych przypadkach, np. gdy nie istnieje realne zagrożenie,
jednak chce się zyskać pewność co do odpowiedniego podłoża tworzącego dany teren.

Profesjonalnie przeprowadzone badania, a następnie wydana na ich podstawie ekspertyza
geologiczna będzie stanowiła wówczas dodatkowy dokument poświadczający „sprawność” podłoża
i jego gotowość do przyjęcia fundamentów. O ile opinia geologiczna nie wchodzi w skład
obowiązkowej dokumentacji, to o wgląd do niej może poprosić architekt budowlany bądź inna
osoba specjalizująca się w posadowieniach budynku.

Wszystkie osoby zainteresowanie wystawieniem opinii geologicznej dotyczącej gleby na terenie
przeznaczonym pod inwestycje budowlane zapraszamy do kontaktu. Wykonamy odpowiednie
badania, a następnie przedstawimy ekspertyzę pokazującą pełen zakres informacji technicznych dot.
składowych terenu. Z naszych usług mogą skorzystać mieszkańcy woj. małopolskiego, w tym
Krakowa oraz okolicznych miejscowości.

Opinia geologiczna Kraków – ekspertyza geologiczna małopolskie

Free AI Website Creator