FIRMA

Geodom - usługi geotechniczne, geologiczne

Jako niezależna firma działamy na rynku usług geologicznych od 2005 roku. W tym czasie wykonywaliśmy zadania w bardzo szerokim spektrum począwszy od geologii inżynierskiej, hydrogeologii, obsługi geotechnicznej budowy oraz wielu innych. Specjalizujemy się w tematach trudnych, wymagających całościowego podejścia do danego przypadku, szerokiej i fachowej wiedzy oraz profesjonalizmu. Jesteśmy firmą zajmującą się kompleksową obsługą geologiczną instytucji, podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych. Wieloletnia obecność na rynku usług geologicznych zaowocowała zdobyciem bogatego doświadczenia w branży geologicznej związanym z nią oraz doradztwie inżynieryjno-technicznym

Dobrze wykonana analiza

Jak duże znaczenie dla inwestycji ma dobrze wykonana analiza geotechniczna? Przede wszystkim pozwala na uniknięcie bardzo wielu problemów – zarówno na etapie realizacji budowy, jak i podczas eksploatacji. Właśnie dlatego niezwykle istotne jest to, aby badania geotechniczne były wykonane bardzo profesjonalnie i rzetelnie. Nasza firma dokłada więc wszelkich starań, aby wydana na podstawie pomiarów opinia geotechniczna dała inwestorowi i projektantowi pełny, jak najbardziej realny obraz sytuacji geologicznej danego terenu.

Co obejmują badania geotechniczne?

Pomiary geologiczne wykonuje się dwuetapowo. Najpierw na planowanym terenie inwestycji wykonuje się odwierty – ich ilość jest zależna od wielkości działki (minimum 3), a głębokość od rodzaju planowanej inwestycji. Sondowanie gruntu ma na celu ustalenie grubości poszczególnych warstw gruntu oraz poziomu i charakteru wody gruntowej. Aby powstała rzetelna opinia geotechniczna podczas badań polowych pobiera się próbki gruntu, które następnie są badane w laboratorium. Badania geofizyczne gruntu są równie ważne, ponieważ to właśnie od ich wyniku zależy bezpieczeństwo inwestycji.

Free AI Website Builder