Osuwisko w miejscowości Dobrków

Na zlecenia firmy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie wykonano kompleksowe rozpoznanie geologiczne na potrzeby przebudowy fragmentu gazociągu Kopalni Gazu Ziemnego Pilzno w miejscowości Dobrków. W rejonie objętym rozpoznaniem geologicznym wystąpiły ruchy masowe. Osuwisko posiada wyraźną skarpę główną (wysokość do 3 metrów) oraz zróżnicowaną rzeźbę wewnątrzosuwiskową (progi akumulacyjne, skarpy wtórne, zagłębienia wypełnione wodą)... Czytaj więcej>>

Drag and Drop Website Builder