Badania geotechniczne – sondowanie gruntu i inne na terenie Małopolski

Zanim rozpocznie się budowa jakiegokolwiek obiektu – zarówno prywatnego, jak i publicznego –
konieczne okazują się badania geotechniczne. Stanowią one podstawę do przeprowadzenia dalszych
prac związanych z powstaniem nowego budynku. Dzięki dokonanym analizom możliwa jest ocena
danego terenu, ponadto wnioskuje się, czy powierzchnia jest zdolna do użytkowania. Dokonywane
są oględziny związane z charakterystyką otoczenia, jak również przeprowadza się prace badawcze
dotyczące poziomu wód gruntowych. Badania geotechniczne powinny być realizowane wyłącznie
przez profesjonalistów. Szukasz ich na terenie woj. małopolskiego? Zdaj się na nas! Bogate
doświadczenie zebrane przez naszych fachowców pozwala na podejmowanie się wykonawstwa
tego typu czynności na przeróżnych terenach.

Badania geotechniczne. Czego dotyczą?

Badania geotechniczne, które wykonujemy w Małopolsce, a także pobliskich regionach, obejmują
przede wszystkim rozpoznanie warstw gruntu i ocenę ich możliwości nośnych, rodzaj oraz
głębokość strefy przymarzania czy poziom wód gruntowych. Nadrzędnym celem badań
geotechnicznych jest sporządzenie ekspertyzy dotyczącej użytkowania danego obszaru. Jeśli
zostanie wydana decyzja pozytywna, można przystępować do dalszych prac. Jeżeli jednak analiza
wykaże nieprawidłowości, teren musi zostać poddany procesom zmieniającym jego
uwarunkowanie. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku jesteśmy do dyspozycji. Nasi
specjaliści posiadają ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu badań geotechnicznych, dlatego
możesz być pewien odpowiedniej analizy Twojego terenu.

Jak wykonuje się tego typu analizę? Poznaj proces krok po kroku.

  1. Zlecenie badań geotechnicznych odpowiednim jednostkom. Należy określić, czy teren będzie badany pod budowę domu, czy też innego obiektu. Aby mieć pewność, że odwierty zostaną wykonane tak, jak należy, warto rozważyć zatrudnienie wyłącznie wyspecjalizowanej w tej dziedzinie kadry. W przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji, w której grunt zostanie źle oceniony, a przez to powstały na danym terenie budynek ulegnie uszkodzeniom. Wybierz nas! Na podstawie uzyskanych informacji dot. planowanego rodzaju budowy będziemy w stanie profesjonalnie opracować dalszy plan działania.!
  2. Projekt badań. Po zebraniu wszystkich danych przedstawimy, jakie czynności będzie obejmowała nasza ekspertyza terenu. Uwzględnimy tutaj wszystkie normy, które określają rodzaj przeprowadzonych badań – m.in. PN-EN 1997-2:2009 (7. Projektowanie geotechniczne). Działamy, opierając się na przepisach prawa budowlanego, dzięki czemu zyskujesz pewność, że cała ekspertyza zostanie przeprowadzona w sposób zgodny z aktualnymi zasadami. Każdy dokument zostanie Ci przedstawiony, jak również omówiony w celu uniknięcia nieporozumień na dalszych etapach prac.
  3. Sondowanie gruntu. Czynność ta polega na przeprowadzeniu konkretnych badań gleby poprzez pobranie próbek z wykonanych odwiertów. Zazwyczaj wykonuje się 3 odwierty, choć ich ilość może się zwiększyć, jeśli teren jest bardziej rozległy. Głębokość powinna sięgać min. 2 metrów, a w przypadku budynków podpiwniczonych – 3 m. Sondowanie gruntu dzieli się na dynamiczne i statyczne, rodzaj działań dobiera się w zależności od konkretnego gruntu – jego specyfiki, rozmiaru, jak również ukształtowania terenu.

Wykonujemy badania geotechniczne w Małopolsce i nie tylko

Chcesz mieć pewność, że Twój grunt nadaje się jako teren pod budowę domu bądź innego obiektu?
Zdaj się na nasze doświadczenie! Wykonamy sondowanie, a następnie na jego podstawie
przedstawimy stosowną dokumentację przedstawiającą wszystkie informacje dot. specyfiki danego
obszaru. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci byli w pełni zadowoleni ze świadczonych
przez nas usług. Zatrudniamy specjalistów, którzy są w stanie profesjonalnie wykonać odwierty,
zgodnie ze wszystkimi zaleceniami technicznymi. Jeśli badania geotechniczne, to tylko z Geo-dom!

Badania geotechniczne małopolskie – sondowanie gruntu

Free AI Website Maker