Badania geologiczne na terenie Małopolski

Aby mieć pewność, że teren, na którym ma powstać zabudowanie – prywatne bądź publiczne – jest
odpowiednio przygotowany, trzeba przeprowadzić szereg analiz związanych z gruntem. Należą do
nich m.in. badania geologiczne (często mylone z geotechnicznymi). Jesteśmy firmą, która zajmuje
się przeprowadzaniem tego typu prac, dzięki czemu zyskujesz gwarancję rzetelnie wykonanych
analiz. Geo-dom to Twoja pomoc w budowie obiektu mieszkalnego, przemysłowego bądź
handlowego! Działamy w Krakowie, a także innych częściach woj. małopolskiego. Zobacz,
dlaczego badania geologiczne stanowią tak ważny aspekt w kontekście budowy nowych obiektów.

Badania geologiczne. Czego dotyczą?

Tego typu analiza dotyczy w głównej mierze gleby, która stanowi bazę danego terenu. Badania
geologiczne prowadzone są w dwojaki sposób, tj. na miejscu budowy, jak również w laboratorium.
Ocenie zostaje poddana ziarnistość, a także porowatość gleby – informacje te posłużą jako
wskazówka dot. jej zachowywania się pod wpływem czynników zewnętrznych.
Pozyskane dzięki badaniom geologicznym dane są wykorzystywane m.in. do obliczenia skali wchodzenia gruntu w
reakcję z betonem. Tego typu ekspertyza dotyczy także wód gruntowych w kontekście ich
oddziaływania na glebę, tj. ocenia się agresywność pH, jak również wysadzinowość gruntu
(zdolność do podnoszenia swojego poziomu podczas zamarzania obecnej w glebie wody).

Jak przeprowadzamy badania geologiczne?

  • Profesjonalnie. Tego typu analiza jest dokonywana zawsze przez geologa, który będzie w stanie pobrać próbki do badania w odpowiedni sposób. Specjalista w tej dziedzinie określa specyfikę danej gleby, analizując jej skład oraz szacuje zachowanie wskutek nieruchomości, która ma na niej powstać.
  • Sprawnie. Wiemy, że w przypadku budowy czas działa na korzyść każdego, dlatego robimywszystko, aby badanie geologiczne zostało przeprowadzone skutecznie. Próbki gleby będąpobrane i poddane analizie w jak najkrótszym możliwym czasie, jednak należy uwzględnićich rozległość. Staramy się, aby proces nie przekraczał kilku dni roboczych.
  • Rzetelnie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że badania geologiczne będą rzutować na dalsze procesy związane z budową danego obiektu, toteż przykładamy szczególną wagę do ich dokładności. Działamy zgodnie z obowiązującymi normami, zatem zyskujesz gwarancję, że przeprowadzona analiza ma swoje realne odzwierciedlenie w prawie budowlanym.

Badania geologiczne – małopolskie. Dlaczego warto?

Chcesz mieć pewność, że gleba, która znajduje się na terenie wskazanym pod zabudowę, nadaje się
na przyjęcie surowców budowlanych? Zależy Ci na tym, by uzyskać informacje dotyczące jej
reakcji z konkretną klasą betonu, a także poziomu zwierciadła wody gruntowej? Zdaj się na naszą
pomoc w tym zakresie! Wykonamy dla Ciebie profesjonalne badanie geologiczne, które pozwoli
ocenić glebę pod kątem jej przydatności budowlanej. Nie poprzestawaj na samej ocenie
geotechnicznej przeprowadzonej przez inżynierów. Nasi wykwalifikowani geolodzy dostarczą Ci
dodatkowych danych na temat konkretnego gruntu, przez co zyskasz pełen obraz obszaru
przeznaczonego pod Twój nowy budynek. Działamy w Krakowie oraz pozostałych miastach woj.
małopolskiego!

Badania gelogiczne małopolskie, Kraków

HTML Website Creator