Badania geofizyczne gruntu

Geofizyka to niezwykle efektywna dziedzina nauki, która jest w stanie określić przydatność danego
terenu do użytkowania w kontekście zabudowy – ocenia przede wszystkim ryzyko wystąpienia
zjawisk sejsmicznych, a także daje obraz właściwości gleby w zakresie jej charakterystyki
fizycznej. Geofizyka łączy w sobie działania matematyczne, fizyczne i geograficzne,
przedstawiając w efekcie pełen obraz konkretnego obszaru. Jesteś w trakcie planowania budowy
obiektu mieszkalnego bądź przemysłowego? Koniecznie zainteresuj się badaniami geofizycznymi
gruntu! Już teraz sprawdź, dlaczego warto je wykonać.

Badania geofizyczne gruntu. Co określają?

Dzięki wykonaniu badań geofizycznych danego gruntu jesteśmy w stanie ocenić specyfikację
fizyczną obszaru pod kątem parametrów gleby, narażenia terenu na wystąpienie różnorodnych
anomalii, a także występowania uskoków czy pustek powstałych na skutek naturalnych zjawisk
geograficznych. Szczególnie zaleca się przeprowadzenie badań geofizycznych gruntu na terenach
górskich, choć nie jest to jedyne wskazanie – warto zdecydować się na tego typu analizę także na
płaskich obszarach, aby uzyskać pełen obraz specyfikacji konkretnego miejsca przeznaczonego pod
zabudowę mieszkalną bądź komercyjną. Jeśli teren jest narażony na wystąpienie jakichkolwiek
zjawisk związanych z osuwaniem się gruntu lub innych zjawisk natury geofizycznej, tego rodzaju
działania są wręcz niezbędne. Jesteśmy w stanie wykonać badania gruntu pod tym kątem w sposób
rzetelny, a co najważniejsze – sprawny i terminowy.

Jak dzielą się badania geofizyczne gruntu?

Badania geofizyczne gruntu obejmują szereg kilku bądź kilkunastu sposobów analizy danego
terenu. Wynik wszystkich przeprowadzonych prac daje pełen obraz specyfiki konkretnego obszaru.
Stosuje się m.in. metodę: 

  • georadarową – z wykorzystaniem najnowszej technologii z zakresu geofizyki. Badaniegruntu georadarem polega na rejestrowaniu fal odzwierciedlających budowę danego terenuznajdującego się pod płaszczyzną urządzenia;
  • elektrooporową – celem badań jest określenie rezystywności, tj. jego zdolności do przewodzenia energii elektrycznej. Im mniejsza, tym gleba lepiej znosi zjawiska geofizyczne, np. wyładowania elektromagnetyczne; 
  • grawimetryczną – analiza dotyczy określenia zmian natężenia siły ciężkości. W zależności od budowy danego terenu będzie ona większa lub mniejsza, co może mieć istotne znaczenie w kontekście powstałego na nim budynku.

    Przeprowadzenie badań geofizycznych gruntu może uchronić przed uszkodzeniami budynku wynikającymi z nieodpowiedniego dopasowania terenu pod dany obiekt. Pomiary w żaden sposób nie ingerują w strukturę obszaru, zatem nie naruszają jego powierzchni. Ich zaletą jest krótki czas wykonania, a także oczekiwania na wyniki samej analizy. Stanowią przydatną informację dot. dalszych prac związanych z inwestycjami budowlanymi.

Postaw na profesjonalne badania geofizyczne gruntu!

W Geo-dom bazujemy na sprawdzonych metodach, które pozwalają nam na uzyskanie
perfekcyjnego obrazu geofizycznego konkretnego obszaru. Nasza pomoc okazała się przydatna
podczas realizacji wielu budynków mieszkalnych i przemysłowych, a także innych inwestycji, m.in.
dróg użytkowych. Zajmujemy się przeprowadzaniem badań geofizycznych gruntu na terenie
Małopolski, w tym w Krakowie oraz okolicach – przekonaj się, że warto zaufać naszemu
doświadczeniu!

Badania geofizyczne gruntu - Małopolska

Offline Website Maker