Portfolio

Dokumentacja Kopalnie nafty i gazu gazociągi

 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla przebudowa gazociągu DN400 6,3MPa w sąsiedztwie czynnego osuwiska przy ul. Sawiczewskich w Krakowie
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla przebudowy budynku laboratorium ruchowego dla PGNiG S.A. w Sanoku
 • Likwidacja otworu wiertniczego nr 1 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych dla Podziemnego Magazynu Gazu Brzeźnica
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla przebudowy odcinka gazociągu na OZG Nieznanowice
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla przebudowy gazociągu w/c DN 500 w sąsiedztwie czynnego osuwiska w miejscowości Winiary
 • Dokumentacja geologiczna dla rozpoznania warunków geologicznych przebudowy instalacji ochrony katodowej na gazociągach PMG Swarzów
 • Wykonanie pomiarów inklinometryczych na terenie PMG Strachocina
 • Likwidacja dwóch studni na terenie Kopalni Ropy Naftowej Grobla, wraz z planem ruchu zakładu górniczego oraz dokumentacją hydrogeologiczną
 • Opinia geologiczna dla zabudowy dopężarek gazu na KGZ Lubaczów
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy gazociągu kopalnianego W/C Dn 80 Pn 6,3 MPa relacji Blizna – Czarna Sędziszowska
 • Dokumentacji badań podłoża gruntowego dla przebudowy odcinka gazociągu na OZG Nieznanowice
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla zabudowy dopężarek gazu na KGZ Jodłówka
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla budowy zbiorników manipulacyjnych produktu gotowego na terenie Rafinerii Ropy Naftowej w Jedliczu
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki posadowienia obiektów dla zadania pt. „Zagospodarowanie odwiertów gazowych Łapanów 1,3,4. KGZ Łąkta”
 • Nadzór geologiczny nad realizacją prac naprawczych dla przebudowy gazociągu w/c DN500 relacji Łukanowice-rzeka Raba na odcinku oddziaływania czynnego osuwiska w miejscowości Brzesko
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektowanego przewiertu sterowanego pod rzeką Wisłą na trasie gazociągu DN500 w Krakowie
 • Dokumentacja geotechniczna – zagospodarowanie odwiertów gazowych Przemyśl 231 i Przemyśl 231A
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia Zakładu Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” S.A. w gminach Morawica i Sitkówka Nowiny
 • Dokumentacja geotechniczna –Budowa Ośrodka Centralnego – zagospodarowanie złoża Wielichowo-Ruchocice
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy gazociągu w miejscowości Łękawica
 • Dokumentacja geotechniczna dla zagospodarowania terenu odwiertu Kowale-2
 • Dokumentacja geotechniczna – budowy gazociągu z otworów Łękawica I i Łękawica II
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy gazociągu śr/c Glinne Uherce Mineralne
 • Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych – przebudowa węzła rozdzielczo – pomiarowego gazu w Rozwadowie
 • Dokumentacja geotechniczna – przebudowa OZG Wola Różaniecka
 • Dokumentacja geotechniczna – rozbudowa OZG Chałupki Dębniańskie oraz KGZ Żołynia
 • Dokumentacja geotechniczna -przebudowa gazociągu w Rudzie Łańcuckiej
 • Dokumentacja geotechniczna – zabudowa sprężarek na terenie kopalni Gazu Ziemnego Tarnów II
 • Dokumentacja geotechniczna – budowa gazociągu w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej
 • Dokumentacja geotechniczna – budowa gazociągu w Mirocinie
 • Dokumentacja geotechniczna – przebudowa PMG Swarzów
 • Dokumentacja geotechniczna – zagospodarowanie odwiertu Zalesie 15K
 • Dokumentacja geotechniczna – przewiert sterowany L=520m w Woli Filipowskiej
 • Dokumentacja geotechniczna – przebudowa OZG Wierzchosławice
 • Dokumentacja geotechniczna – Budowa gazociągu dla zakładów Pilkington w Sandomierzu
 • Dokumentacja geotechniczna – Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu Lubienia
 • Dokumentacja geotechniczna – Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu Szebnie
 • Dokumentacja geotechniczna – Zagospodarowanie odwiertów gazowych Sarzyna-17, Sarzyna-18, Sarzyna-19 i Łętownia-1.
 • Dokumentacja geotechniczna – Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Kupno.
 • Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy KGZ Przemyśl Zachód i KGZ Przemyśl Wschód
 • Dokumentacja geotechniczna – zagospodarowanie odwiertu Stężyca 7
 • Dokumentacja geotechniczna – Przebudowa przyłącz gazowego do stacji gazowej Kryspinów
 • Dokumentacja geotechniczna dla gazociągu śr/c Równe – Wietrzno
 • Dokumentacja geotechniczna – przebudowa gazociągu w miejscowości Jurowce
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy gazociągu W/C DN 300 6,3 MPa relacji Werbkowice-Zamość
 • Dokumentacja geotechniczna – przekroczenie rzeki Wisłok gazociągiem W/C DN 700 metodą przewiertu kierunkowego w miejscowości Rzeszów
 • Dokumentacja geotechniczna – zagospodarowanie odwiertów Pilzno – 48K i 49K oraz modernizacja Kopalni Gazu Ziemnego „Pilzno” w miejscowości Parkosz
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy tłoczni gazu dla KGZ Jodłówka
 • Dokumentacja geotechniczna – przekroczenie rzeki Biała w miejscowości Tarnowiec i Koszyce gazociągiem DN 80 mm PN 6,3 MPa
 • Dokumentacja geotechniczna – zagospodarowanie odwiertów ekshalacyjnych P-2, P-3, P-4, P-5, P-5, P-6, P-7, P-9
 • Dokumentacja geotechniczna – Przebudowa gazociągu w/c DN 300 Warzyce-Gorlice
 • Dokumentacja geotechniczna – Podziemny Magazyn Gazu Strachocina – Ośrodek Centralny
 • Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy KGZ Przemyśl Zachód i KGZ Przemyśl Wschód
 • Dokumentacja geotechniczna – zagospodarowanie odwiertu Stężyca 7
 • Dokumentacja geotechniczna – przebudowa przyłącza gazowego do stacji SRP Kryspinów
 • Dokumentacja geotechniczna dla rozpoznania warunków gruntowych w rejonie projektowanej przebudowy KGZ Husów, zbiornik Husów I
 • Dokumentacja geotechniczna dla rozpoznania warunków gruntowych w rejonie projektowanej przebudowy KGZ Husów, zbiornik Husów II
 • Dokumentacja geotechniczna dla badań geotechnicznych na terenie ośrodka G2, Kopalnia Ropy Naftowej Grobla
 • Dokumentacja geotechniczna dla rozpoznania warunków gruntowych w rejonie projektowanej przebudowy KGZ Terliczka
 • Dokumentacja geotechniczna dla zagospodarowania odwiertów R-8, R-11, R-15 wraz z przebudową i modernizacją OZG Rudka
 • Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy stacji redukcyjno-pomiarowej w miejscowości Wiśniowa
 • Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy PMG Strachocina – ośrodki grupowe oraz gazociągi
 • Dokumentacja geotechniczna dla KRN Grabownica – park ropy naftowej
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy stacji redukcyjno-pomiarowej w miejscowości Wojsław
 • Dokumentacja geotechniczna dla modernizacji OZG Krasne
 • Dokumentacja geotechniczna dla OZG Roszków oraz gazociągu zdawczego DN 200 6,3 Mpa
 • Dodatkowe badania geotechniczne na terenie OZG Pantalowice
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy rurociągów od Ośrodków Grupowych do Ośrodka Centralnego na terenie PMG Strachocina
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy stacji paliw płynnych + LPG w Sanoku
 • Dokumentacja geotechniczna dla rozpoznania warunków gruntowych – Gazyfikacja Rejonu Pienińskiego, etap I (badania w rejonie projektowanych przewiertów)
 • Dokumentacja geotechniczna dla zagospodarowania odwiertów Pantalowice 5K i 6K
 • Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy gazociągu Przybyszówka – Kielanówka – Stacja WSK
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy stacji redukcyjno – pomiarowej w miejscowości Zabierzów
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy Magazynu Rur Libusza
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy gazociągu kopalnianego wraz z kablem zasilającym i pomiarownią zdawczą KGZ Pilzno
 • Dokumentacja geotechniczna dla zadania pt. „Zagospodarowanie złóż Wielichowo – Ruchocice – Łęki”
 • Dokumentacja geotechniczna dla zadania pt. „Zagospodarowanie odwiertu Wysocko Małe-6”.
 • Dokumentacja geotechniczna dla zagospodarowania odwiertów Morawsko 2, 3, 4
 • Dokumentacja geotechniczna dla zadania pt. : „Podłączenie odwiertów Elżbieciny-Jabłonna”
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki posadowienia obiektów dla zadania pt. „Budowa instalacji zatłaczania wody złożowej na KGZ Jarosław” obiekt Ośrodek J-26
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki posadowienia obiektów dla zadania pt. „Budowa instalacji zatłaczania wody złożowej na KGZ Jarosław” obiekt Ośrodek J-1
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki posadowienia obiektów dla zadania pt. „Podłączenie odwiertu gazowego Podole 3 – PMG Brzeźnica”
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki posadowienia obiektów dla zadania pt. „Budowa tłoczni gazu na KGZ Maćkowice”
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy OZG Rylowa-Rajsko
 • Dokumentacja geotechniczna dla określenia budowy geologiczne podłoża gazociągu Rylowa-Rajsko
 • Dokumentacja geotechniczna dla zbiornika ropy naftowej na terenie Kopalni
 • Ropy Naftowej Grobla
 • Dokumentacja geotechniczna dla przekroczenia rzek gazociągiem w ramach projektu: Zagospodarowanie złoża Rylowa-Rajsko
 • Ekspertyza geologiczna dla określenia zasobów kopalin podstawowych w rejonie projektowanego gazociągu Rylowa-Rajsko
 • Dokumentacja geotechniczna dla gazociągów w ramach projektu: Zagospodarowanie złoża Rylowa-Rajsko
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy sprężarek gazu na terenie OZG Mirocin
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy sieci gazociągowej w miejscowości Przysietnica
 • Dokumentacja geotechniczna dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanego gazociągu na terenie powiatu nowotarskiego
 • Dokumentacja geotechniczna dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanego gazociągu na terenie powiatu nowosądeckiego
 • Odbiory techniczne wykopów fundamentowych dla budynków na terenie PMG Strachocina
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego gazociągu w/c DN 300 PN 6,3 Mpa relacji Skołyszyn-Jasło
 • ocena podłoża gruntowego dla placu wiertni odwiertu Dukla-1
 • Dokumentacja geotechniczna dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla budowa tłoczni gazu na KGZ Tuliglowy
 • Dokumentacja geotechniczna dla zagospodarowania odwiertów R8, R11, R15 – przekroczenie rzeki San
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy stacji uzdatniania wody na terenie PMG Strachocina
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego gazociągu w/c DN 200 Tuszyma-Mielec
 • Dokumentacja geotechniczna dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanego gazociągu na terenie powiatu limanowskiego
 • Ekspertyza geotechniczna dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej stacji redukcyjno-pomiarowej w miejscowości Łopoń
 • Ekspertyza geotechniczna dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej stacji redukcyjno-pomiarowej w miejscowości Jasień Brzeski
 • Ekspertyza geotechniczna dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej stacji redukcyjno-pomiarowej w miejscowości Gorzków
 • Dokumentacja geotechniczna – gazyfikacja rejonu pienińskiego
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego gazociągu w/c DN 200 Tuszyma-Mielec – przekroczenie Wisłoki
 • Badania geotechniczne dla posadowienia obiektów OZG Góra Ropczycka
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki posadowienia obiektów dla zadania pt. „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Lubliniec ujętego odwiertami: Lubliniec 6, 9, 10, 11”
 • Dokumentacja geotechniczna – zagospodarowanie odwiertu Sędziszów 34
 • Dokumentacja geotechniczna przebudowy OZG Pruchnik
 • Dokumentacja geotechniczna przebudowy OZG Żurawica
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki posadowienia obiektów dla zadania pt. „Zagospodarowanie odwiertów Mirocin 63 i Mirocin 64 wraz z przebudową OZG Mirocin”
 • Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy gazociągu Krzeszowice-Alwernia
 • Dodatek do dokumentacji geotechnicznej wykonanej na potrzeby budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 300 Pn 6,3 Mpa relacji Warzyce – Gorlice
 • Opinia geotechniczna dotycząca warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanego podłączenia odwiertu Nowosielec 3
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki posadowienia obiektów dla zadania pt: „Przebudowa gazociągu W/C Dn 250 Tarnów-Węgrzce na odcinku SRP Gorzków-rzeka Raba
 • Dokumentacja geotechniczna dotycząca warunków gruntowo-wodnych w rejonie zagospodarowania odwiertu Draganowa 1
 • Dokumentacja geotechniczna dotycząca warunków gruntowo-wodnych w rejonie zagospodarowania odwiertu Rzeszów 20K
 • Dokumentacja geotechniczna dla zadania pn. „Przebudowa gazociągu w/c DN 250 relacji Parszów-Kielce (Parszów-Masłów)”
 • Projekt monitoringu lokalnego osuwisk występujących na terenie PMG Strachocina, Ośrodek Centralny
 • Dokumentacja geotechniczna wykonana na potrzeby przebudowy gazociągu w/c DN 500 relacji Łukanowice-Skawina na odcinku oddziaływania czynnego osuwiska w miejscowości Winiary
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla przebudowy gazociągu w/c DN 500 zagrożonego ruchami masowymi w Brzesku-Okocim na działce nr 264/2
 • Opinia geologiczna dla budowy stacji pomiarowej gazu w/c na potrzeby zasilania elektrowni Stalowa Wola
 • Opinia geologiczna dla przebudowy OZG Przemyśl 203 – KGZ Maćkowice
 • Wykonanie 2 otworów inklinometryczych na terenie PMG Strachocina oraz pomiar „0” w inklinometrach
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki posadowienia obiektów dla zadania pt. „Budowa gazociągu w/c DN 300 PN 6,3 relacji Mójcza – Masłów”
 • Opinia geotechniczna dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/100 PN 6,3 MPa relacji Piątkowa-Biegonice
 • Wykonanie Projektu Prac Geologicznych oraz Planu Ruchu Zakładu Górniczego dla przebudowa gazociągu DN400 6,3MPa w sąsiedztwie czynnego osuwiska przy ul. Sawiczewskich w Krakowie
 • Opinia geologiczna dla zagospodarowania odwiertu Przemyśl 281K – KGZ Maćkowice

Kanalizacje i wodociągi

 • Dokumentacja geotechniczna – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinne
 • Dokumentacja geotechniczna – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lesko
 • Dokumentacja geotechniczna – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Postołów
 • Ekspertyza geotechniczna – Kanalizacja OW Lasów Państwowych w Teleśnicy
 • Dokumentacja geotechniczna – budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Kolejowej w Jaśle
 • Ekspertyza geologiczna – wodociąg w m-ci Folusz
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy kanalizacji oraz oczyszczalni w miejscowości Krempna i Kotań
 • Dokumentacja geotechniczna – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączki, Weremień, Huzele
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy kanalizacji w miejscowości Lesko, Wola Postołowa
 • Badania kontrolne podłoża posadzki betonowej na terenie oczyszczalni ścieków w Solinie
 • Ekspertyza geologiczna dla określenia warunków geologicznych i hydrogeologicznych dla projektowanej oczyszczalni ścieków w Solinie
 • Opinia geologiczna dla budowy kanalizacji w miejscowości Chełmek
 • Opinia geologiczna dla budowy kanalizacji w miejscowości Lesko
 • Ekspertyza geologiczna – budowa kanalizacji w miejscowości Lutowiska
 • Ekspertyza geologiczna – budowa kanalizacji w miejscowości Lutowiska, badanie kontrolne posadzki na terenie oczyszczalni ścieków
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Zatwarnicy
 • Opinia geotechniczna dla budowy oczyszczalni ścieków oraz nowego kolektora wraz z przyłączami w Wołosatem i Ustrzykach Górnych
 • Opinia geologiczna dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórz
 • Opinia geotechniczna dla budowy pompowni ścieków oraz przyłącza kanalizacyjnego ciśnieniowego dla Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego im. Jana Pawła II w Ustrzykach Górnych
 • Opinia geologiczna dla budowy kanalizacji w miejscowości Zagórz – przekroczenie rzeki Osławy
 • Opinia geotechniczna dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej f 250 zlokalizowanej w rejonie ulicy K. Bunscha w Krakowie – Podgórze

Telekomunikacja

 • Dokumentacja geologiczna dla stacji bazowych Plus GSM BT 24288 Laworta oraz BT 24 677 Czermin
 • Dokumentacje geologiczne dla stacji bazowych Plus GSM BT 24662 Domatków oraz BT 24663 Pogorzałka
 • Dokumentacja geotechniczna – budowa stacji bazowej BT 24384 Kopytowa
 • Dokumentacja geotechniczna – stacja bazowa telefonii komórkowej BT 24791 Jabłonki
 • Dokumentacja geotechniczna – stacja bazowa telefonii komórkowej BT 24766 Moszczaniec
 • Dokumentacja geotechniczna – stacja bazowa telefonii komórkowej BT 24774 Ożenna Granica
 • Dokumentacja geotechniczna – stacja bazowa telefonii komórkowej BT 24773 Ożenna
 • Badania geologiczne na terenie stacji bazowej telefonii komórkowej w Przemyślu
 • Ekspertyza geologiczna posadowienia wieży telekomunikacyjnej w Solinie
 • Opinia geologiczna dla TSR Kalnica
 • Opinia geologiczna dla TSR Olszanica
 • Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia masztu meteorologicznego w Lgocie Wielkiej
 • Ekspertyza geologiczna posadowienia wieży telekomunikacyjnej w Lutowiskach, Iwoniczu Zdroju i Majdanie
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy masztu aluminiowego w Ustrzykach Dolnych – góra Gromadzyń
 • Badania geologiczne na terenie wieży telekomunikacyjnej w miejscowości Solina – Góra Jawor
 • Wykonanie badań kontrolnych nasypu Stacji Bazowej Pstrągowa 8301″

Obiekty przemysłowe

 • Opinia geotechniczna dla terenu przeznaczonego pod posadowienie fundamentów agregatów chłodniczych na działce nr 3083/3 w miejscowości Krosno
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla przebudowy budynku Oddziały Zakaźnego Szpitala w Sanoku
 • Opinia geotechniczna pod budowę podziemnego bunkra z pomieszczeniami technicznymi przy pawilonie diagnostyczno-zabiegowym Szpitala Specjalistycznego w Sanoku
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla budowy obiektu handlowego w Krościenku na działce nr 162/38
 • Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy stacji paliw płynnych w Iwoniczu Zdroju
 • Piezometry obserwacyjne AGH w Krakowie
 • Ekspertyza geologiczna terenu planowanej myjni w Sanoku
 • Dokumentacja geotechniczna – przekroczenie kablem teletechnicznym drogi wojewódzkiej nr 895 w km 12+200
 • Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych – przebudowa parkingów na terenie PPHU Gamart S.A. w Jaśle
 • Dokumentacja geotechniczna dla stacji gazowej CNG w Zamościu
 • Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych w Łańcucie przy ul. Cetnarskiego
 • Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych – Stacja tankowania CNG w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej
 • Dokumentacja geotechniczna – budowa składu magazynowego wraz z placem manewrowym na terenie ZTS Gamrat S.A. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – Budowa laboratorium geochemicznego w Sanoku ul. Okulickiego
 • Dokumentacja geotechniczna – budowa pawilonu handlowego w Ustrzykach Dolnych
 • Ekspertyza geologiczna – budowa lądowiska helikopterów lotniczego pogotowia ratunkowego na terenie szpitala w Sanoku
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska – Budowa laboratorium geochemicznego w Sanoku ul. Okulickiego
 • Dokumentacja geotechniczna – parking ogólnodostępny w Bieździedzy
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy obiektów zakładu produkcyjnego w Zagórzu
 • Wykonanie badań geologicznych w rejonie planowanych inwestycji – Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy hali magazynowo-produkcyjnej w Krakowie
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy hali magazynowo-produkcyjnej w Krakowie – dół kompensacyjny przy ul Wrobela
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego zbiornika retencyjnego wody w Stuposianach
 • Badania geologiczne na terenie Zakład Karny w Uhercach Mineralnych Oddział Zewnętrzny w Średniej Wsi
 • Dokumentacja geotechniczna dotycząca warunków gruntowo-wodnych dla przebudowy stacji paliw płynnych w Nowym Żmigrodzie
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Ropienka
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Brzegi Dolne
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Ustianowa
 • Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy budynku usługowo-handlowego przy ulicy Kolejowej 5A w Sanoku
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy wiaty magazynowej na działce nr 473/13 w Januszowicach, gmina Słomniki
 • Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy parkingów oraz budowy recepcji i szybu windowego – Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil Sanok” S.A.
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla zadania pn.: Rozbudowa cmentarza w miejscowości Trepcza
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Ustianowa – zadanie 6
 • Dokumentacja geotechniczna dla budynku handlowo usługowego zlokalizowanego w Lesku przy ul. Piłsudskiego
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku usługowo-handlowego w Lesku
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy budynku usługowego w Sanoku
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla zadania pn.: Rozbudowa cmentarza w miejscowości Falejówka na dz. nr 62 i 63
 • Opinia geologiczna dla rozbudowy budynku warsztatu mechanicznego w Sanoku przy ul. Okulickiego
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla zadania pn.: Budowa cmentarza w miejscowości Dębna na dz. nr 279/3, 344/3, 342/6
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy hali magazynowo-produkcyjnej w Sanoku
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla hali magazynowo-produkcyjnej w Sanoku ul. Okulickiego

Studnie

 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych dla Pensjonatu Wisan w Bystrem
 • Dokumentacja hydrogeologiczna dla określenia zasobów wód podziemnych dla Hotelu Górskiego w Wetlinie
 • Dokumentacja hydrogeologiczna dla określenia zasobów wód podziemnych dla Domu Wycieczkowego PTTK w Wetlinie
 • Dokumentacja hydrogeologiczna studni kopanej S-1 w Czarnorzekach
 • Projekt robót geologicznych dla likwidacji otworu wiertniczego ujmującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych w Sanoku przy ul. Rymanowskiej 45
 • Dokumentacja hydrogeologiczna wraz z projektem prac geologicznych dla udokumentowania zasobów studni głębinowej – Schronisko PTTK w Komańczy
 • Dokumentacja hydrogeologiczna wraz z projektem prac geologicznych dla udokumentowania zasobów źródła – Schronisko PTTK – „Bacówka Pod Honem” w Cisnej

Farmy wiatrowe

 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla farmy wiatrowej w miejscowości Zimnodół
 • Dokumentacja geotechniczna dla elektrowni wiatrowej w miejscowości Rymanów
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla farmy wiatrowej w miejscowościach Odrzechowa i Pielnia
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy farmy wiatrowej Gizałki
 • Badania geologiczne dla budowy dróg dojazdowych dla transportu i montażu turbin wiatrowych na terenie gmin Zarszyn i Bukowsko
 • Badania geologiczne wykopów pod fundamenty turbin wiatrowych w miejscowości Łęki Dukielskie
 • Badania geotechniczne dla dróg dojazdowych turbin wiatrowych na terenie gmin Zarszyn i Bukowsko
 • Dokumentacja geotechniczna dla zadania pn.: Wyprowadzenie mocy z farmy wiatrowej Nowotaniec-Bukowsko
 • Opinia geotechniczna dla budowy masztu stałego pomiaru wiatru w miejscowości Bukowsko
 • Wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla budowy dróg dojazdowych do elektrowni wiatrowych w miejscowościach Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki
 • Dokumentacja geotechniczna dla elektrowni wiatrowych w miejscowościach Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki
 • Obsługa geologiczna dla projektu budowy dróg dojazdowych wraz z odbiorem wykopów fundamentów do turbiny nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 dla farmy wiatrowej „Bukowsko-Nowotaniec”
 • Wstępne badania geotechniczne dla farmy wiatrowej Gizałki
 • Obsługa geologiczna dla projektu budowy dróg dojazdowych wraz z odbiorem wykopów fundamentów do turbiny nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 dla farmy wiatrowej „Bukowsko-Nowotaniec”
 • Dokumentacja geotechniczna dla odciągów elektrowni wiatrowej w Michniowcu
 • Wykonanie odbiorów podłoża dróg dojazdowych stacji 110/30/15kV Rzepedź
 • Odbiory podłoża turbiny wiatrowej w Ladzinie
 • Opinia geologiczna dotycząca warunków geologicznych i hydrogeologicznych na terenie planowanej farmy wiatrowej w gminie Kamień

Autostrady i drogi:

 • prowadzenie obsługi geologicznej robót palowych przy realizacji obiektów mostowych – budowa autostrady A4 Jarosław-Radymno
 • Wykonanie sprawdzających badań geologicznych na terenie obiektu WA/PZ-25v oraz WA-33 – budowa autostrady A4 Jarosław-Radymno
 • Wykonanie sprawdzających badań geologicznych na terenie obiektu WA/PZ-31 – budowa autostrady A4 Jarosław-Radymno
 • Badania kontrolne przyczółków mostu na potoku Płowieckim w Sanoku