• Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych dla Pensjonatu Wisan w Bystrem
  • Dokumentacja hydrogeologiczna dla określenia zasobów wód podziemnych dla Hotelu Górskiego w Wetlinie
  • Dokumentacja hydrogeologiczna dla określenia zasobów wód podziemnych dla Domu Wycieczkowego PTTK w Wetlinie
  • Dokumentacja hydrogeologiczna studni kopanej S-1 w Czarnorzekach
  • Projekt robót geologicznych dla likwidacji otworu wiertniczego ujmującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych w Sanoku przy ul. Rymanowskiej 45
  • Dokumentacja hydrogeologiczna wraz z projektem prac geologicznych dla udokumentowania zasobów studni głębinowej – Schronisko PTTK w Komańczy
  • Dokumentacja hydrogeologiczna wraz z projektem prac geologicznych dla udokumentowania zasobów źródła – Schronisko PTTK – „Bacówka Pod Honem” w Cisnej