• Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla rozbudowy i przebudowy budynku handlowego w Sanoku przy ul. Feliksa Gieli
 • Opinia geotechniczna dla terenu przeznaczonego pod posadowienie fundamentów agregatów chłodniczych na działce nr 3083/3 w miejscowości Krosno
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla przebudowy budynku Oddziały Zakaźnego Szpitala w Sanoku
 • Opinia geotechniczna pod budowę podziemnego bunkra z pomieszczeniami technicznymi przy pawilonie diagnostyczno-zabiegowym Szpitala Specjalistycznego w Sanoku
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla budowy obiektu handlowego w Krościenku na działce nr 162/38
 • Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy stacji paliw płynnych w Iwoniczu Zdroju
 • Piezometry obserwacyjne AGH w Krakowie
 • Ekspertyza geologiczna terenu planowanej myjni w Sanoku
 • Dokumentacja geotechniczna – przekroczenie kablem teletechnicznym drogi wojewódzkiej nr 895 w km 12+200
 • Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych – przebudowa parkingów na terenie PPHU Gamart S.A. w Jaśle
 • Dokumentacja geotechniczna dla stacji gazowej CNG w Zamościu
 • Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych w Łańcucie przy ul. Cetnarskiego
 • Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych – Stacja tankowania CNG w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej
 • Dokumentacja geotechniczna – budowa składu magazynowego wraz z placem manewrowym na terenie ZTS Gamrat S.A. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – Budowa laboratorium geochemicznego w Sanoku ul. Okulickiego
 • Dokumentacja geotechniczna – budowa pawilonu handlowego w Ustrzykach Dolnych
 • Ekspertyza geologiczna – budowa lądowiska helikopterów lotniczego pogotowia ratunkowego na terenie szpitala w Sanoku
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska – Budowa laboratorium geochemicznego w Sanoku ul. Okulickiego
 • Dokumentacja geotechniczna – parking ogólnodostępny w Bieździedzy
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy obiektów zakładu produkcyjnego w Zagórzu
 • Wykonanie badań geologicznych w rejonie planowanych inwestycji – Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy hali magazynowo-produkcyjnej w Krakowie
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy hali magazynowo-produkcyjnej w Krakowie – dół kompensacyjny przy ul Wrobela
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego zbiornika retencyjnego wody w Stuposianach
 • Badania geologiczne na terenie Zakład Karny w Uhercach Mineralnych Oddział Zewnętrzny w Średniej Wsi
 • Dokumentacja geotechniczna dotycząca warunków gruntowo-wodnych dla przebudowy stacji paliw płynnych w Nowym Żmigrodzie
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Ropienka
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Brzegi Dolne
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Ustianowa
 • Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy budynku usługowo-handlowego przy ulicy Kolejowej 5A w Sanoku
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy wiaty magazynowej na działce nr 473/13 w Januszowicach, gmina Słomniki
 • Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy parkingów oraz budowy recepcji i szybu windowego – Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil Sanok” S.A.
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla zadania pn.: Rozbudowa cmentarza w miejscowości Trepcza
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Ustianowa – zadanie 6
 • Dokumentacja geotechniczna dla budynku handlowo usługowego zlokalizowanego w Lesku przy ul. Piłsudskiego
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku usługowo-handlowego w Lesku
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy budynku usługowego w Sanoku
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla zadania pn.: Rozbudowa cmentarza w miejscowości Falejówka na dz. nr 62 i 63
 • Opinia geologiczna dla rozbudowy budynku warsztatu mechanicznego w Sanoku przy ul. Okulickiego
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla zadania pn.: Budowa cmentarza w miejscowości Dębna na dz. nr 279/3, 344/3, 342/6
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy hali magazynowo-produkcyjnej w Sanoku
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla hali magazynowo-produkcyjnej w Sanoku ul. Okulickiego