• Dokumentacja geotechniczna – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinne
 • Dokumentacja geotechniczna – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lesko
 • Dokumentacja geotechniczna – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Postołów
 • Ekspertyza geotechniczna – Kanalizacja OW Lasów Państwowych w Teleśnicy
 • Dokumentacja geotechniczna – budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Kolejowej w Jaśle
 • Ekspertyza geologiczna – wodociąg w m-ci Folusz
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy kanalizacji oraz oczyszczalni w miejscowości Krempna i Kotań
 • Dokumentacja geotechniczna – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączki, Weremień, Huzele
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy kanalizacji w miejscowości Lesko, Wola Postołowa
 • Badania kontrolne podłoża posadzki betonowej na terenie oczyszczalni ścieków w Solinie
 • Ekspertyza geologiczna dla określenia warunków geologicznych i hydrogeologicznych dla projektowanej oczyszczalni ścieków w Solinie
 • Opinia geologiczna dla budowy kanalizacji w miejscowości Chełmek
 • Opinia geologiczna dla budowy kanalizacji w miejscowości Lesko
 • Ekspertyza geologiczna – budowa kanalizacji w miejscowości Lutowiska
 • Ekspertyza geologiczna – budowa kanalizacji w miejscowości Lutowiska, badanie kontrolne posadzki na terenie oczyszczalni ścieków
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Zatwarnicy
 • Opinia geotechniczna dla budowy oczyszczalni ścieków oraz nowego kolektora wraz z przyłączami w Wołosatem i Ustrzykach Górnych
 • Opinia geologiczna dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórz
 • Opinia geotechniczna dla budowy pompowni ścieków oraz przyłącza kanalizacyjnego ciśnieniowego dla Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego im. Jana Pawła II w Ustrzykach Górnych
 • Opinia geologiczna dla budowy kanalizacji w miejscowości Zagórz – przekroczenie rzeki Osławy
 • Opinia geotechniczna dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej f 250 zlokalizowanej w rejonie ulicy K. Bunscha w Krakowie – Podgórze