• Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla farmy wiatrowej w miejscowości Zimnodół
 • Dokumentacja geotechniczna dla elektrowni wiatrowej w miejscowości Rymanów
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla farmy wiatrowej w miejscowościach Odrzechowa i Pielnia
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy farmy wiatrowej Gizałki
 • Badania geologiczne dla budowy dróg dojazdowych dla transportu i montażu turbin wiatrowych na terenie gmin Zarszyn i Bukowsko
 • Badania geologiczne wykopów pod fundamenty turbin wiatrowych w miejscowości Łęki Dukielskie
 • Badania geotechniczne dla dróg dojazdowych turbin wiatrowych na terenie gmin Zarszyn i Bukowsko
 • Dokumentacja geotechniczna dla zadania pn.: Wyprowadzenie mocy z farmy wiatrowej Nowotaniec-Bukowsko
 • Opinia geotechniczna dla budowy masztu stałego pomiaru wiatru w miejscowości Bukowsko
 • Wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla budowy dróg dojazdowych do elektrowni wiatrowych w miejscowościach Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki
 • Dokumentacja geotechniczna dla elektrowni wiatrowych w miejscowościach Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki
 • Obsługa geologiczna dla projektu budowy dróg dojazdowych wraz z odbiorem wykopów fundamentów do turbiny nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 dla farmy wiatrowej „Bukowsko-Nowotaniec”
 • Wstępne badania geotechniczne dla farmy wiatrowej Gizałki
 • Obsługa geologiczna dla projektu budowy dróg dojazdowych wraz z odbiorem wykopów fundamentów do turbiny nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 dla farmy wiatrowej „Bukowsko-Nowotaniec”
 • Dokumentacja geotechniczna dla odciągów elektrowni wiatrowej w Michniowcu
 • Wykonanie odbiorów podłoża dróg dojazdowych stacji 110/30/15kV Rzepedź
 • Odbiory podłoża turbiny wiatrowej w Ladzinie
 • Opinia geologiczna dotycząca warunków geologicznych i hydrogeologicznych na terenie planowanej farmy wiatrowej w gminie Kamień