Pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm rodzi jakość…

Usługi Geologiczne

Jak duże znaczenie dla inwestycji ma dobrze wykonana analiza geotechniczna? Przede wszystkim
pozwala na uniknięcie bardzo wielu problemów – zarówno na etapie realizacji budowy, jak i
podczas eksploatacji. Właśnie dlatego niezwykle istotne jest to, aby badania geotechniczne były
wykonane bardzo profesjonalnie i rzetelnie. Nasza firma dokłada więc wszelkich starań, aby
wydana na podstawie pomiarów opinia geotechniczna dała inwestorowi i projektantowi pełny, jak
najbardziej realny obraz sytuacji geologicznej danego terenu.

Co obejmują badania geotechniczne?

Pomiary geologiczne wykonuje się dwuetapowo. Najpierw na planowanym terenie inwestycji
wykonuje się odwierty – ich ilość jest zależna od wielkości działki (minimum 3), a głębokość od
rodzaju planowanej inwestycji. Sondowanie gruntu ma na celu ustalenie grubości poszczególnych
warstw gruntu oraz poziomu i charakteru wody gruntowej. Aby powstała rzetelna opinia
geotechniczna podczas badań polowych pobiera się próbki gruntu, które następnie są badane w
laboratorium. Badania geofizyczne gruntu są równie ważne, ponieważ to właśnie od ich wyniku
zależy bezpieczeństwo inwestycji.

Nasza firma realizuje usługi geologiczne w Krakowie oraz w całej małopolsce. W ciągu dwunastu
lat naszej działalności wykonaliśmy badania geotechniczne dla bardzo wielu inwestycji. Nie boimy
się wyzwań, współpracujemy z prywatnymi inwestorami i większymi firmami. Zdajemy sobie
sprawę, jak dużą rolę w procesie inwestycyjnym odgrywa profesjonalnie wykonana ekspertyza
geologiczna, dlatego sporządzone przez nas opinie geotechniczne są wykonane rzetelnie, zgodnie z
wymaganiami norm i przepisów. Szukasz firmy wykonującej badania geologiczne i opinie
geotechniczne na wysokim poziomie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu? Zapraszamy do
kontaktu!

Dla pewności
gdy budujesz dom

zbadamy miejsce gdzie chcesz postawić dom

Wymagane prawem badania geologiczne

wykonamy badania, analizy i dokumentację do inwestycji przemysłowych i na potrzeby górnictwa i transportu

Doradztwo
geologiczne

wykonamy badania i doradzimy przed zakupem działki

Współpracujmy razem!

Zaproś nas do współpracy przy następnej inwestycji . Realizujemy usługi geologiczne w Polsce południowo-wschodniej (woj. śląskie, małopolskie i podkarpackie). W ciągu piętnastu lat naszej działalności wykonaliśmy badania geotechniczne dla bardzo wielu inwestycji. Nie boimy się wyzwań, współpracujemy z prywatnymi inwestorami i większymi firmami.

Ciekawe Przypadki